Purohits / Acharyas of Bangalore City

Sri Suryanarayana Bhatt,
No.41, 19th Main, 11th Cross, Gajendranagar, Muneshwara Block, Bangalore -560026. PH;9448954863

Sri Umashankar Sharma - 9449323524.
Sri Subhramanya Avadhani - 9448247798.
Sri ChandraShekara - 9844599705.

Sri Gururajachar P. Jahagiradar,
No.164, 1st H Main road,
J.S.Nagar, Near Sushilanadiu Kalyanamantapa,
Behind Netaji Circle, Nandini Layout, Bangalore -560096.
PH: 9448294121

L. Krishnamurthy (Babu)
No.27, 6th Cross, NarayanaRao Layout,
Hosakerehalli, B.S.K. III stage, Bangalore -560085.
Ph: 080-26423080, Mobile:9844445442.