Other choultries in and around Seshadripuram

Karnataka Rajya Vishwakarma Samaja
#3, Sirur Park Road, Seshadripuram
BANGALORE-560020
Mysore Shambukula Kshatriya Sangha (R)
A/I, S irur Park Rd, Sheshadripuram
Near Mani Motor Driving School
BANGALORE-560020
Sri Anjaneyaswamy Temple Trust (R)
Palace Guttahalli Circle
BANGALORE-560020
Phone : 23363207
Sri Venkateshwara Kalyana Mantapa Trust
#1, Platform Road, Seshadripuram
BANGALORE-560020
Shanthi Sagar Veg Restaurant
#8 & 9, Opp. Post Oflice, Sheshadripuram
BANGALORE-560020
Phone : 23469115
Sudarshan Hall - Samrat Residency
#I 73/I, S.C. Road, Sheshadripuram
BANGALORE-560020
Phone : 23460822 / 23563728 / 9844277680

Sri Ram Convention Hall
Adj. Sri Kannikaparameshwari
Temple, Ofl Serpentine Road,
Behind Kumara Park West,
Behind Post Office
BANGALORE-560020
Phone : 23348240 / 9845906599
Swathi Restaurant (Party Hall)
Railwaly Platform Road, Seshadripuram
BANGALORE-560020
Phone : 23360122 / 23360123
Dew Drops
#9/1, Platform Road, Seshadripuram
BANGALORE-560020
Phone : 40609111 / 9739990170
New Krishna Bhavan (Party Hall)
#33/39, Opp. Sampige Theatre
BANGALORE-560020
Phone : 2344Z251 /23442294
Central Convention Hall
Platform Road, Sheshadripuram
BANGALORE-560020
Phone : 23563388
Malavalli Chickanna Kalyana Mandir
S C Road, Near Police Station, Seshadripuram
BANGALORE-560020