choultries in and around Hanumanthanagar/Gavipuram

Kammavari Kalyana Mantapa
No. 145/4, Mount Joy extenuation, Hanumantha Nagar, Bangalore - 560019. Ph: 080-26678053, 26678735. Grams: kammasangha.

Reception Hall: 300 Chairs. Dining Hall 200

Other choultries in and around Hanumanthanagar/Gavipuram

Sri Krishna Mini Hall
#589, Maruthi Circle, Hanumanthnagar
BANGALORE-560019
Phone : 26523062
Sri Maradi Subbaiah Trust
704/66, 2nd Cross, Hanumanthanagar
BANGALORE-560019
Phone :26677401 / 26508644
Dasappa Kalyana Mantap
Gavipuram, Near Veerabhadreshwara Temple
BANGALORE-560019
Sri Sai Community Hall
40, 14th Main, 4th Cross, Hanumanthnagar
BANGALORE-560019
Phone : 266I2018
Kammawari Sangam Kalyana Mantapa
Mountjoy Extn., Hanumanthnagar
BANGALORE-560019
Phone : 26678053 / 26678735
Sri Pannalal Choradia Jain Bhavan,
1/11, Behind Canara Bank,
Hanumanthanagar, Bangalore-560019.
Ph: 22427639.

Maradhi Subbaiah Kalyana Mantapa

704, 2nd Cross, Hanumanthanagar,
Bangalore -560019. PH; 26677401.
Sri Krishna Mini Hall

No. 589, 15th Main, Maruthi Circle,
Hanumanthanagar, Bangalore 560019. PH: 26523062.
Sri Magaji Dhondusa Kalyana Mantapa,
No.3/1, Rudrawamy Temple Street, Gavipuram, Bangalore 560019. Ph: 26527994.

 


S B N Hall ( Shrofl B Basappa & Smt. Gangamma Kabrana Kendra)
# 76, Bull Temple Road
BANGALORE-560019
Phone :26606719 / 26613425
Sri Rama Mandira
N.R. Colony
BANGALORE-560019
Phone :26520231
Nijaguna Kalyana Kshetra
Bull Temple Road, Basavanagudi
BANGALORE-560019
Phone :26914899
Karthik Kalyana Mantap
Rudraswamy Temple Street, Gavipuram
BANGALORE-560019
Phone :22427994
Sri Lakshmi Venkateshwara Kalyana Mantapa
Behind Gavigangadhareshwara Temple
No.6, Chatram Block, Gavipuram
BANGALORE-560019
Phone : 26613433
Pillamma Thimmarayanna kalyana Mantapa
No.8/8, Gavipuram,
BANGALORE-560019.
V.S.R. Kalyana Mantapa
Near Gavigangadhareshwara Temple,
Gavipuram, BANGALORE-560019.
VSR Kalyana Mantapa
Opp. Ambabhavani Témple, Gavipuram
Near Gavigangadareshwara Témple
BANGALORE-560019
Phone :26520231